Bouw je mee aan een nieuwe economie?

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van mens en milieu. Bijvoorbeeld door te werken vanuit purpose of door nieuwe business- of aansturingsmodellen te implementeren. Deze transitie valt in de praktijk echter vaak niet mee! Het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties brengt in kaart waar de obstakels zitten en wat we van elkaar kunnen leren bij het oplossen ervan. Zo bouwen we samen aan een nieuwe economie die goed is voor je omgeving, voor je organisatie en voor jezelf.

Door mee te doen met het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties help je om tot een gezamenlijke kennisontwikkeling te komen over de transitie van ‘profit’ naar 'purpose'.  

Ja, ik doe mee!

Wie kan er deelnemen aan het onderzoek?  

Je kunt aan het onderzoek deelnemen als je: 

  • Werkzaam bent bij een private (commerciële) organisatie groter dan 25 personen (dus geen zorg en overheid)  
  • Je een commisaris, DGA of lid van de RvB bent of
  • Als je werkzaam bent binnen de volgende afdelingen: HR, productie/levering, marketing & sales, inkoop

Voor wie is het onderzoek nuttig?  

De uitkomsten van het onderzoek zijn nuttig voor CEO's, managers, HR professionals en ondernemers. Kortom; voor iedereen met de motivatie en het mandaat om meer purpose de organisatie in te brengen. 

Wanneer je een gratis persoonlijk rapport wilt ontvangen, nodigen we je uit om minstens 8 medewerkers in je organisatie het onderzoek te laten invullen. 

 

Wat ontvang je in ruil voor je deelname?

Uiteraard waarderen we je deelname zeer. Daarom ontvangt je van ons:

Een persoonlijk rapport

Dit rapport geeft inzicht in hoe purpose-gedreven jouw organisatie is. Tevens laat het zien waar jouw organisatie staat ten opzichte van andere Nederlandse bedrijven. Hiervoor nodigen we je uit om minstens 8 medewerkers in je organisatie het onderzoek te laten invullen.

De resultaten van het onderzoek 

Je ontvangt een exclusief glossy magazine met daarin de resultaten van het onderzoek en handige tips voor jouw onderneming. 

50 euro korting 

Op 18 april 2019 presenteren wij de resultaten op het congres Betekenisvol Organiseren. Door deel te nemen aan het onderzoek ontvang je 50 euro korting op een toegangskaart!

De resultaten

De resultaten van het onderzoek beschrijven de volgende zes onderwerpen:

Purpose algemeen 

Hoe purpose gedreven zijn organisaties en in hoeverre handelen ze ernaar?

Purpose & de toekomst

Welke visie hebben oprganisaties op de toekomst? In hoeverre vinden zij purpose belangrijk?

Purpose & cultuur

In hoeverre wordt de organisatie purpose omarmd in de organisatie cultuur? Waar gaat het goed en waar zitten de knelpunten?  

Purpose & Leiderschap

Hoe verschilt het leiderschap in een organisatie met purpose van het leiderschap in een organisatie zonder purpose?

Purpose & werkgeluk

Zijn medewerkers in een organisatie met een purpose daadwerkelijk gelukkiger dan in een organisatie zonder purpose?

Purpose & systemen

Hoe verankeren organisties hun purpose in hun business- en aansturingsmodellen? 

Congres Betekenisvol Organiseren

Op 18 april 2019 vindt het congres Betekenisvol Organiseren plaats. 

Dit congres gaat over de beweging van bedrijven, bestuurders en burgers die - vanuit eigen wil, overtuiging en initiatief - samenwerken aan het bewerkstelligen van een betere leefwereld. Doel is om maatschappelijke vooruitgang te creëren vanuit het publieke, private en particuliere domein. 

De resultaten van het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties hier gepresenteerd. Tevens krijgen alle aanwezigen de resultaten in de vorm van een glossy magazine mee naar huis. 

Wanneer je deelneemt aan het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties ontvang je een actiecode waarmee je 50 euro korting krijgt op een toegangskaart.

Onze visie op purpose

Wij geloven dat werken vanuit purpose meer is dan een organisatieverandering. Het vraagt om een bewustzijnsverandering waarbij we onze organisaties inrichten vanuit verbinding met onszelf, met elkaar en onze omgeving. 

Wanneer je deze verbinding voelt, zul je als vanzelf andere keuzes maken. 


Wil je meer weten? Lees dan ons boek "Tijd voor Nieuwe Zaken".

Bestel hier